Bölüm Hakkında

Bu bölüm Türk-İslâm Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı ile İslâm Tarihi Bilim Anabilim Dalından oluşmaktadır.  İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü dinin tarihî, sosyal ve kültürel yönlerinin ve onun bu alanlara yaptığı katkıların araştırılması ve öğretilmesini amaç edinmiştir. Bu bilim dalları vasıtasıyla, yaklaşık on dört asırlık İslâm tarihinin temel konuları ele alınmakta, bu tarih boyunca meydana gelen siyasî, sosyal hadiseler ve kültürel gelişmeler karşılaştırmalı olarak incelenmekte, Türk tarihi ve medeniyeti üzerinde de kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır.  Bu eğitimle öğrenciler Türk-İslâm kültürü çerçevesinde tarihî bakış açısı kazandıkları gibi arşiv belgelerini okuma ve mimarî mirasın özelliklerini ayırt edebilme becerisi, şiir estetiği, edebî dil zenginliği ve musiki zevki elde etme imkânına kavuşmaktadır. Bu bağlamda, İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümünün vizyonu, İslâm tarihi ve medeniyetini bütün yönleri ile ele almak ve bu çerçevede lisans dersleri vermektir.

Güncelleme : 10.03.2017 13:55:24