İslam Tarihi Anabilim Dalı

 

Anabilim Dalının amacı, İslâm tarihi ve medeniyetini bütün yönleri ile ele almak ve bu çerçevede lisans ve lisansüstü seviyesinde çalışmalar yapmak, bunların yanı sıra dinin tarihî, sosyal ve kültürel yönlerinin ve onun bu alanlara yaptığı katkıların araştırılması ve öğretilmesini sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, yaklaşık on dört asırlık İslâm tarihinin temel konuları ele alınmakta, bu tarih boyunca meydana gelen siyasî, sosyal hadiseler ve kültürel gelişmeler karşılaştırmalı olarak incelenmekte, özellikle Türk-İslâm tarihi ve medeniyeti üzerinde kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. 

Güncelleme : 16.11.2015 11:35:09